Opatentowana powłoka cynkowa dająca nawet 3x lepsze zabezpieczenie przed rdzą w porównaniu z tradycyjną metodą galwanizacji

S350GD

rodzaj
STAli

ZM310

Masa powłoki
(310 g/m2)

POWŁOKA DOSTĘPNA TYLKO
W zbiornikach ZAWADA TECHTM

POWŁOKA O SKłADZIE:
CYNK, 3% MAGNEZ, 3,5% ALUMINIUM

Nigdy wcześniej skręcane zbiorniki z blachy falistej wykonane w technologi cynkowej nie były tak dobrze zabezpieczone przed korozją!

Magnelis® to wyjątkowa powłoka metaliczna, która stanowi przełom w ochronie przed korozją. 

Skład chemiczny powłoki Magnelis® zapewnia nienotowany wcześniej poziom ochrony powierzchni i krawędzi cięcia nawet w skrajnie nieprzyjaznych środowiskach. Powłokę Magnelis® nakłada się na typowej linii do ciągłego powlekania ogniowego, lecz kąpiel zawiera domieszkę 3,5% aluminium i 3% magnezu.

Magnelis® znacznie przewyższa wytrzymałością stal ocynkowaną tradycyjną metodą stosowaną w skręcanych zbiornikach stalowych z blachy falistej u konkurencji.

Powłoka Magnelis® chroni przed korozją dłużej niż standardowe metody galwanizacji, posiada również lepsze właściwości niż inne powłoki o niższej zawartości magnezu.

Decydującym czynnikiem jest wyjątkowy skład powłoki Magnelis® (3% Mg i 3,5% Al), który zapewnia stabilną i mocną ochronę na całej powierzchni blachy oraz na jej krawędziach. Gwarantuje to także bardziej efektywną ochronę przed korozją niż w przypadku powłok o niższej zawartości magnezu. 

Odporność na korozję,
przyśpieszone testy korozyjne

Wyniki testów w komorze solnej i cyklicznych testów korozyjnych wykazały przewagę powłoki Magnelis® nad innymi powłokami metalicznymi. Po 34 tygodniach testów w komorze solnej na materiale stalowym pokrytym powłoką Magnelis® o grubości 25 μm nie zaobserwowano czerwonej rdzy. Powłoka Magnelis® posiada istotną przewagę nad stalą ocynkowaną zanurzeniowo.

Ubytek cynku* tylko 1 g/m2 rocznie!

Zastosowanie powłoki Magnelis® zapewnia zachowanie zasobów naturalnych, ponieważ zużywa znacznie mniej cynku niż powłoki z czystego cynku. Magnelis® zmniejsza również spływ cynku* do gleby. Magnelis® w 100% nadaje się do recyklingu i nie zawiera żadnych szkodliwych pierwiastków. Jest zgodny z REACH i dostępna jest deklaracja środowiskowa produktu (EPD).

Produkcja Magnelis® ma również mniejszy wpływ na środowisko tak jak bardzo trwałe materiały, takie jak stal nierdzewna czy aluminium.

Magnelis® przewyższa stal ocynkowaną we wszystkich środowiskach

Odporność na korozję, potwierdzona badaniami w naturalnych warunkach środowiskowych

Ponad tysiąc próbek z powłoką Magnelis® wystawiono na działanie czynników zewnętrznych w różnych środowiskach na całym świecie. Próbki obejmowały blachy płaskie, rury i profile w szerokim zakresie wymiarów. Wszystkie badania potwierdziły, że Magnelis® zapewnia optymalną długookresową ochronę przed korozją.

We wszystkich środowiskach Magnelis® zapewnia trzykrotnie lepszą ochronę niż stal ocynkowana; w bardzo agresywnych środowiskach skuteczność ochrony jeszcze wzrasta.

Normy i certyfikaty

W lipcu 2015 r. Magnelis® został dodany do europejskiej normy na stal powlekaną ogniowo (EN 10346). Magnelis® jest sklasyfikowany jako Typ 2 wg normy ASTM A1046 / A1046M-19.

Znakomita odporność na korozję zapewniła powłoce Magnelis® świadectwa dopuszczenia do użytku wydane przez takie niezależne organy, jak: CSTB (Francja), DIBt (Niemcy), RISE (Szwecja).

DIBt Z-30.11-51 umożliwia stosowanie Magnelis® ZM310 w środowisku C4 zgodnie z DIN 55634-1: 2018 i EN ISO 12944 -1 i -2 z 2017 r.

Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną posiadającą świadectwo dopuszczenia do użytku w środowisku C5 wydane przez szwedzką organizację certyfikacyjną RISE.

Zgodnie z wymogami unijnego rozporządzenia EC 1935/2004, Magnelis® nadaje się do zastosowania w kontakcie z żywnością. Magnelis® spełnia wymogi unijnych dyrektyw dotyczących:

  • Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (Restriction of Hazardous Substances – RoHS)
  • Rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals – REACH)
  • Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego(Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE)

 

Producentem Magnelis® jest ArcelorMittal Europe – największy producent stali na świecie. ArcelorMittal Europe jest wyłącznym dostawcą stali dla zbiorników produkowanych przez ZAWADA TECH™.

Magnelis® w ZAWADA.TECHTM

Producent

ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.

Stal

S350GD

Rodzaj powłoki

ZM310

Metoda galwanizacji

Cynkowanie ogniowe

Składniki galwaniczne

Cynk, 3.5% aluminum i 3.0% magnezu

Obustronna masa powłoki

310 g/m2

Grubość powłoki

25 mikronów

Gęstość

6,2 g/m2

Klasa antykorozyjności

C5 **

Test w komorze solnej

2000 godzin

Szybkość utleniania cynku

1 g/m2 na rok

Minimalna grubość stali

1 mm

Zbiorniki stalowe z blachy falistej Magnelis® dostępne wyłącznie w ZAWADA TECHTM

Zobacz materiał video o powłoce Magnelis®

(*) szybkość rozpuszczania cynku wymywanego z jego powierzchni - przez spadające wody deszczowe - do środowiska zewnętrznego.
(**) Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną posiadającą świadectwo dopuszczenia do użytku w środowisku C5 wydane przez szwedzką organizację certyfikacyjną RISE.

Właścicielem praw do Magnelis® jest ArcelorMittal Europe – Flat Products 24-26, boulevard d’Avranches L-1160 Luxembourg

Poznaj pozostałe technologie wykorzystywane w zbiornikach ZAWADA TECHTM

Granite® HDX

Perfekcyjna ochrona paneli zbiornika w agresywnym środowisku

Safe+™

Opatentowany zestaw śrub gwarantujący idealne łączenie paneli zbiornika

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń do nas!

720 773 774

                                            

ZAWADA TECH  sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 7 lok. 6, 45-129 Opole. NIP: PL7543363443, REGON: 526605492, KRS: 0001062081

© 2019 - 2023 ZAWADA TECH sp. z o.o.