Susza i potrzeba magazynowania wody

23/08/2021

Ludzkość od zawsze mierzyła się ze skutkami zagrożeń pochodzenia naturalnego, jednak nigdy wcześniej nie podejmowano na taką skalę tematu suszy klimatycznej. Obecnie głosów nawołujących do dynamicznego wdrażania rozwiązań, pozwalających z jednej strony na radzenie sobie ze skutkami zmian w obrębie środowiska naturalnego, z drugiej na ograniczanie ich dalszego postępowania, dochodzi zewsząd coraz więcej.

Oko w oko z zagrożeniem

Ekstremalne zjawiska pogodowe, będące daleko idącą konsekwencją intensywnej działalności człowieka stanowią realne zagrożenie dla współczesnych społeczeństw. Opady atmosferyczne w ostatnich latach charakteryzują się drastyczną zmiennością. Wpływając na obniżenie poziomu wód w naturalnych zbiornikach, destabilizację i zaburzenia regulacji przepływów w ciekach, wspomniana zmienność przyczynia się do występowania szkodliwego dla fauny i flory niedoboru zasobów.

Susza – realny problem globalny

Dotkliwe susze atmosferyczne, glebowe i hydrologiczne, zbierające coraz bardziej tragiczne żniwo, zmuszają do podjęcia stanowczych kroków w walce ze skrajnym niedoborem wody. Skutki wspomnianych niedoborów nie są jednak natychmiastowe, a samo zjawisko narasta w czasie. Zapobieganie im, oparte na racjonalnym, zrównoważonym gospodarowaniu zasobami wymaga modernizacji istniejących systemów retencyjnych, budowy specjalistycznych zbiorników – powierzchni magazynowania wody i ich wydajności. Walka z suszą to złożony proces, który realizuje coraz więcej podmiotów, produkując m.in. stalowe zbiorniki.

Rozwiązania technologiczne na miarę potrzeb

Podejmujemy strategiczne działania w walce ze skutkami suszy, mające na celu zwiększenie wydajności magazynowania zasobów substancji płynnych. Produkowane zgodnie z międzynarodowymi rozporządzeniami oraz normami, zbiorniki stalowe pozwalają na gromadzenie optymalnych rezerw wodnych.

Właściwości konstrukcyjne i rozwiązania technologiczne wykorzystywane w produkcji zbiorników stalowych pozwalają dodatkowo na ogrzanie nagromadzonych zasobów oraz ich napowietrzenie. Opracowane przez producenta szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i dodatkowa warstwa ochronna zapewniają szczelność zbiornika, pozwalając na utrzymanie rezerw w okresie suszy bez żadnych strat. Obok zbiorników małej retencji, walcowe, pionowe konstrukcje stalowe stanowią jedno z bardziej efektywnych rozwiązań na małą skalę.


Dziękujemy za przeczytanie!

Sprawdź więcej artykułów

© Copyright 2021 ZAWADA.TECH - All Rights Reserved